Service och underhåll

Service & underhåll

Under en lång tidsperiod har vi tecknat serviceavtal med många kunder.
Serviceavtalen bildar stommen i vårt företag.
Vi samarbetar både med stora och små företag med varierande verksamheter.
Vi satsar på långsiktigt samarbete.
Vår mångåriga erfarenhet av service och underhåll ger er trygghet och leveranssäkerhet då ni väljer oss som samarbetspartner.
Vår jourverksamhet garanterar er tillgänglighet dygnet runt.